Tabernakulum

Jest 37 produktów.

Tabernakula, jakie Państwu oferujemy robione są według obowiązujących standardów kościelnych. To wysokiej jakości produkty, które zostały wyposażone w poziome oraz pionowe rygle, dzięki czemu są pancerne oraz dodatkowo ogniotrwałe. Każde tabernakulum, jakie oferujemy jest mosiężne oraz posiada złocone dodatki. W zależności od modelu, sprzedajemy tabernakulum z wizerunkiem Jana Pawła II, z symbolem płonącego krzaku bądź z wizerunkiem aniołów. Niektóre z modeli posiadają wbudowana lampkę wieczną, która dodatkowo pięknie zdobi drzwiczki. Oferujemy tabernakula jedno lub dwu skrzydłowe. Wnętrza tabernakulów wykonane jest z blachy chromoniklowej.

Do czego nawiązuje symbolika tabernakulum? Po pierwsze, Księga Rodzaju przedstawia życie synów Izraela po wyjściu z Egiptu, którzy w tych czasach mieszkali w namiocie. Pośród nich zechciał zamieszkać Bóg (po łacinie tabernakulum znaczy namiot). Co więcej, w Księdze Wyjścia istnieje również nawiązanie do Namiotu Świadectwa, gdzie mieściły się tablice z dziesięcioma przykazaniami, ale także i do Namiotu Spotkania, w którym dochodziło do kontaktu Mojżesza z Bogiem. Co więcej, kształt tabernakulum sugeruje również traktowanie Boga przez wiernych jako głównej siły i obrony przed wszelkim złem.

Czym jest tabernakulum

Tabernakulum jest ozdobną skrzynką, w której przechowuje się konsekrowane hostie. W jego pobliżu umieszczona jest lampka wieczna, która sygnalizuje obecność Ciała Chrystusa w kościele. Niegdyś usytuowane w centralnym miejscu ołtarza, obecnie zlokalizowane w pewnym oddaleniu od niego lub na jego boku. Skąd tabernakulum wzięło się w tradycji chrześcijańskiej, jak się zmieniało przez lata i do czego nawiązuje swoją nazwą oraz wyglądem? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można poniżej.

Pierwszą i najbardziej widoczną kwestią, którą należy poruszyć podczas analizy symboliki tabernakulum jest jego nazwa. Oznacza ona dokładnie „namiot”, bądź „chatka”. Jest to wyraźnym zaznaczeniem pochodzenia słowa oraz połączonych z nim nawiązań do historii wiary. Sam Abraham po opuszczeniu kraju mieszkał w namiocie, podobnie jak uciekający z Egiptu Naród Wybrany. Jednakże najwyraźniejszą inspiracją dla tabernakulum było najprawdopodobniej wykorzystywanie Namiotu Spotkania przez Izraelitów. Służył on za przenośne sanktuarium dla Arki Przymierza podczas odświętnej wędrówki przez pustynię.

Dalsza historia tabernakulum

W okolicy IV wieku zaprzestano przechowywania pokarmu mszalnego w domach i rozpoczęto składanie go w świątyniach, najczęściej w pomieszczeniu, które znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie prezbiterium. Tam, za dwuskrzydłowymi drzwiczkami, w szafce umieszczonej we wnęce lub na ołtarzu składano Eucharystię. Z czasem miejscem przechowywania przemienionego ciała Chrystusa został sam ołtarz, który również zyskiwał na ważności dla odprawianych nabożeństw. Dopiero po ostatnim Soborze Watykańskim ustanowiono, iż tabernakulum nie powinno znajdować się bezpośrednio na ołtarzu, lecz raczej w pewnym od niego oddaleniu.

Ciekawa jest również historia wyglądu tego schronienia dla Eucharystii. Początkowo przybierało ono formę szczelnie zamkniętej skrzynki, z czasem bogato zdobionej. Dobrym przykładem są tutaj dzieła z warsztatów z Limoges, które oprócz drogich kamieni na nich umieszczanych mogły być także podwieszane. Następnie popularność zyskało umieszczanie tabernakulum w niszy w prezbiterium, gdzie od wiernych odgradzała je ażurowa krata umożliwiająca adorację. Tradycja budowania wolnostojących domków eucharystycznych również cieszyła się dużą popularnością, ale ostatecznie została wyparta przez umieszczenie tabernakulum przy ołtarzu.

Mimo niezwykle bujnej historii oraz wielu form, w których występowało, nie można zapomnieć o najważniejszej funkcji tego przedmiotu. Tabernakulum to miejsce, w którym jest stale obecny Bóg oraz Jego ciało.

Kontakt

Bartosz Bieliński
+48 501 63 22 48
info@sacramenti.com.pl

Salon, sklep
ul. Cyniowa 15
60-175 Poznań

Produkcja
ul. Macierzankowa 14
60-175 Poznań

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Wszystkie prawa zastrzeżone - Sklep internetowy Sacramenti