STUŁY

Stuła to szata liturgiczna używana w liturgii wielu Kościołów chrześcijańskich. W liturgii rodzaj szarfy zakładanej przez kapłana (na szyję, końce zwisają swobodnie na piersiach) i diakona (ukośnie) do mszy i wszelkich innych czynności liturgicznych.

Aktywne filtry